You Are Mine by Eleni Tomadaki

You Are Mine by Eleni Tomadaki

A film that explores the interrelation between sovereignty and love.

artwork info

HD Video / 04:22 min / 2018

Eleni Tomadaki’s portfolio →